top of page
Graphic dead end.png

Inden 2030 skal BIO have reduceret sit  klimaaftryk med
50%

sustain[2]_nonprik[1].png

KLIMA

KUs samlede klimaaftryk er baseret på et estimat over universitetets CO2 udledning. Om end tallene er behæftet med usikkerhed, kan man nemt lokalisere områder med afgørende betydning for klimaindsatsen. Se diagram.

Laboratorier spiller en vigtig rolle i at nå klimamålene, da de står for mere end 25% af KU's samlede klimaaftryk og er årsag til en stor del af den samlede affaldsmængde. Og dette selvom kun ret få institutter bedriver laboratorieforskning.


Det gode er, at hér kan vi faktisk gøre en del selv, for at mindske klimabelastningen: 

Reduktionspotentialer for hovedkategorierne, med laboratorier fremhævet, i KUs klimaaftryk

Untitled design (4).png
KU biler, olie og naturgas (5).png
bottom of page