Graphic dead end.png
comic twin.png
Graphic nedriv.png

Inden 2030 skal BIO have reduceret sit  klimaaftryk med 50%

comic forest.png

KLIMA

sustain[2]_nonprik[1].png

KUs samlede klimaaftryk er baseret på et estimat over universitetets CO2 udledning. Om end tallene er behæftet med usikkerhed, kan man nemt lokalisere områder med afgørende betydning for klimaindsatsen.

Untitled design (4).png
KU biler, olie og naturgas (5).png
KU biler, olie og naturgas (6).png