top of page
Graphic dead end.png

Inden 2030 skal BIO have reduceret sit  klimaaftryk med 50%

KLIMA

sustain[2]_nonprik[1].png

KUs samlede klimaaftryk er baseret på et estimat over universitetets CO2 udledning. Om end tallene er behæftet med usikkerhed, kan man nemt lokalisere områder med afgørende betydning for klimaindsatsen.

Untitled design (4).png
KU biler, olie og naturgas (5).png

Laboratorierne spiller en vigtig rolle i at nå klimamålene, da laboratorier udgør mere end 25% af KU's samlede klimaaftryk og er årsag til en stor del af den samlede affaldsmængde. Og dette selvom kun ret få institutter bedriver laboratorieforskning.


Det gode er, at hér kan vi faktisk gøre en del selv, for at mindske klimabelastningen: 

KU har en ambitiøs plan
om at opnå et bæredygtigt og

GRØNT CAMPUS

Og har fokus på 4 udfordringer af stor miljømæssig betydning, både nationalt og globalt:

KLIMA
RESSOURCER
BIODIVERSITET
KEMI

bottom of page